ΝΟΜΙΚΑ

Διαχειριστής ιστοσελίδας

Gordian Holdings Limited
20 ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
Μέγαρο ΑΣΠΕΛΙΑ
2ος όροφος
1096 Λευκωσία
Κύπρος

Αριθμός ΦΠΑ: 10378128V

Αριθμός Εγγραφής: HE378128

Περιεχόμενο
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον μας, οι οποίες αναφέρονται σε τυχόν υλικές ή άυλες ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν ή από τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν σκόπιμη ή σημαντική αμέλεια από πλευράς μας. Όλες οι προσφορές σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι υποχρεωτικές και δεν είναι δεσμευτικές. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρης της προσφοράς χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση, να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να διακόψει τη δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα. Ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων
Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίες αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του αντίστοιχου φορέα. Παρακαλώ ανατρέξτε στους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω ιστοσελίδων.

Πνευματική ιδιοκτησία
Όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι ιστοσελίδες και ειδικότερα οι εικόνες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δε μπορούν να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν ή να αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη αυτής της ιστοσελίδας. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να διωχθεί στον πλήρη βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Νομική ισχύς
Εάν τμήματα ή μεμονωμένες διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν ανταποκρίνονται πλέον ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην ισχύουσα νομική θέση, τα υπόλοιπα μέρη παραμένουν στο περιεχόμενό και στην ισχύ τους ανέπαφα.

Τελευταία ενημέρωση
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι σωστό κατά τον Ιούνιο του 2023