10/04/2020  -  Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στην Αίτηση/Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αναστολή δόσεων και τόκων πιστωτικών διευκολύνσεων

H Gordian Holdings Limited θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις αιτήσεις για αναστολή δόσεων και τόκων πιστωτικών διευκολύνσεων, βάσει της σχετικής ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί προϊόν διαβούλευσης του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.