Η Gordian Holdings διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα που εστιάζεται στη διαχείριση και πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της Gordian Holdings στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το χαρτοφυλάκιο της Gordian Holdings καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ακινήτων που είναι κατάλληλα για κατοικία, εμπορική και γεωργική χρήση, καθώς και τουριστικά ακίνητα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.gogordian.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ακίνητα.