Τηλέφωνο

+357 (0) 800 04321

Contact us


CAPTCHA image

Παρέχοντας τα προσωπικά μου δεδομένα στην Gordian Holdings και επιλέγοντας "Υποβολή", δίνω τη συγκατάθεσή μου στην εταιρεία αυτή όπως κατέχει και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα. Εξουσιοδοτώ την Gordian Holdings όπως κατέχει τα προσωπικά μου δεδομένα για περίοδο έξι μηνών, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου σχετικά με οποιοδήποτε αίτημά μου.

Αναφορικά με άτομα τα οποία υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια αίτησης εργοδότησης, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην Ανακοίνωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Σύνδεσμος