Διαδικασία παραπόνων

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες της Gordian Holdings Limited. Επιδιώκουμε να επιλύσουμε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή παράπονα δίκαια και έγκαιρα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταγραφή, διερεύνηση και επίλυση παραπόνων. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τις συναλλαγές σας με την Gordian Holdings Limited, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Ταχυδρομικώς

    Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
    Gordian Holdings Limited
    Κωστή Παλαμά 20,
    Μέγαρο Ασπελια,
    2ος όροφος,
    1096 Λευκωσία,
    Κύπρος

 

2. Ηλεκτρονικά

    complaints@gordianholdings.com

 

Διαδικασία χειρισμού παραπόνων

 

1. Υποβολή παραπόνου
Μόλις υποβάλετε το παράπονό σας, θα λάβετε από εμάς μια γραπτή επιβεβαίωση όπου σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει.

 

2. Διερεύνηση παραπόνου
Η πολιτική μας είναι να διερευνήσουμε πλήρως τυχόν παράπονα με σκοπό να εντοπίσουμε τρόπους επίλυσης του προβλήματος και να τους προτείνουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατό. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα παράπονα ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να διερευνηθούν και να επιλυθούν. Σε μια τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο να αναμένετε μια τελική απάντηση.

 

3. Επίλυση παραπόνου
Μόλις διερευνηθεί ένα παράπονο, θα σας απαντήσουμε εγγράφως με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνάς μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες από τα παράπονα πελατών για να εντοπίσουμε τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

 

4. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την τελική απάντηση την οποία έχετε λάβει από την Gordian Holdings, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αποταθείτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρέχονται παρακάτω.

 

Εάν είστε ιδιώτης ή νομική οντότητα ή φιλανθρωπικός οργανισμός ή επενδυτικό ταμείο ή πληροίτε κάποιον από τους ορισμούς του «καταναλωτή» όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο σχετικά με το παράπονο σας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το παράπονο σας ή εάν έχουν περάσει τρεις μήνες από την ημερομηνία που αναγνωρίσαμε το παράπονο σας και δεν έχετε λάβει απάντηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης εντός τεσσάρων μηνών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

Διεύθυνση: 13, Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος, 1096 Λευκωσία.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Κ. 25735, 1311 Λευκωσία.
Τηλέφωνο: 22848900 (Κεντρικός Αριθμός)
Φαξ: 22660584, 22660118
enquiries@financialombudsman.gov.cy