Συχνές Ερωτήσεις

 

Γιατί η Τράπεζα Κύπρου μεταβιβάζει δάνεια στην Gordian Holdings;
Ενώ το θέμα αυτό ίσως να πρέπει να απαντηθεί καλύτερα από την Τράπεζα Κύπρου , αντιλαμβανόμαστε ότι η μεταφορά δανείων στην Gordian Holdings Limited πραγματοποιείται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Τράπεζας Κύπρου να μειώσει τα «Κόκκινα Δάνεια" σύμφωνα με την στρατηγική που έχει ανακοινώσει καθώς και τις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις.

 

Τι σημαίνειαυτό γιαμένα;
Από την ημερομηνία της μεταβίβασης, όλες οι υποχρεώσεις σας σε σχέση με οποιεσδήποτε οφειλές που προηγουμένως οφείλονταν στην Τράπεζα Κύπρου , πλέον οφείλονται στην Gordian Holdings Limited. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του χρέους σας δεν θα επηρεαστούν και θα συνεχίσουν να ισχύουν. Μπορείτε να συνεχίσετε να πραγματοποιείτε την αποπληρωμή των δανείων σας μέσω οποιουδήποτε υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου , στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στην "Επιστολή Καλωσορίσματος" η οποία έχει κοινοποιηθεί σε εσάς, ή όπως τυχόν να σας κοινοποιηθεί στο μέλλον.

 

Έχω συμφωνήσει για αναδιάρθρωση με την Τράπεζα Κύπρου - τι θα συμβεί σε αυτή τη συμφωνία μετά τη μεταφορά;

Τυχόν επίσημες δεσμευτικές συμφωνίες αναδιάρθρωσης δε θα επηρεαστούν από τη μεταφορά και συνεχίζουν με την Gordian Holdings Limited. Η Gordian Holdings Limited ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και όλες οι υφιστάμενες πρόνοιες προστασίας των πελατών θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη μεταφορά.

 

Μπορώ να εξοφλήσω το χρέος μου πριν από τη μεταφορά;
Μπορείτε να εξοφλήσετε το χρέος σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση borrowerenquiry@gordianholdings.com . Η ομάδα διαχείρισης πιστώσεων θα σας ενημερώσει για το ποσό εξόφλησης και λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την εξόφληση του οφειλόμενου υπολοίπου .

 

Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον για το χρέος μου, είναι αυτό δυνατό;
Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με κάποιον προσωπικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ειδική τηλεφωνική μας γραμμή στο +357  800 04321  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  borrowerenquiry@gordianholdings.com και να θα χαρούμε διευθετήσουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες διαχείρισης πιστώσεων.

 

Η μηνιαία αποπληρωμή του δανείου μου θα παραμείνει η ίδια μετά τη μεταφορά;
Η μηνιαία αποπληρωμή του δανείου σας θα συνεχιστεί σύμφωνα με τους παρόν όρους και προϋποθέσεις , εκτός εάν έχει λήξει οποιαδήποτε ρύθμιση που ενδεχομένως είχατε με την Τράπεζα , ή αν υπάρξει μεταβολή των επιτοκίων που ισχύουν για το χρέος σας .

 

Τι πρέπει να κάνω εάν τα στοιχεία επικοινωνίας μου έχουν αλλάξει;
Είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε εάν τα στοιχεία επικοινωνίας σας έχουν αλλάξει από τότε που έχετε λάβει το δάνειό σας , ή από την τελευταία σας ενημέρωση προς την Τράπεζα Κύπρου . Εάν δεν είστε πλέον κάτοικος Κύπρου, ενδέχεται να υπάρξουν τυχόν φορολογικές συνέπειες σύμφωνα με τους νόμους της εν λόγω δικαιοδοσίας σε σχέση με την καταβολή τόκων στο χρέος σας . Σας προτείνουμε όπως αναζητήσετε ανεξάρτητη οικονομική συμβουλή, εάν αυτό ισχύει για εσάς. Για επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στο contactdetails@gordianholdings.com .

 

Περισσότερες πληροφορίες

- Κατάλογοs Προμηθειών και Χρεώσεων
- Γνωστοποίηση Προστασίας Δεδομένων
- Πληροφορίες προς Δανειολήπτες που αντημετωπήζουν Οικονομικές Δυσκολίες 
- Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχειών (Κπος) Φυσικών Προσώπων
- Παράπονα