ΠΟΛΙΤIΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προσωπικά δεδομένα

Σε αυτήν την ιστοσελίδα υπάρχει η πιθανότητα να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μάθουμε για την ταυτότητά σας. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα αποθηκεύσουμε, θα επεξεργαστούμε και θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλετε μόνο για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως εμπιστευτικά. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η προστασία δεδομένων σε δημόσια δίκτυα, όπως το Διαδίκτυο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως με τη σύγχρονη τεχνολογία. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που εναποθέτετε σε εμάς και επομένως φροντίζουμε ιδιαίτερα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Έχετε την ευκαιρία να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Δεν χρησιμοποιούμε «cookies» στην ιστοσελίδα μας.

 

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις πρακτικές ασφαλείας και απορρήτου μας, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο λόγω της τεχνικής εξέλιξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε ανάλογα τη δήλωση μας σχετικά με την προστασία δεδομένων.